Wanneer?

Op 4 mei 2016, werd de langverwachte ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ gepubliceerd.

De Verordening is in werking getreden twintig dagen na de publicatie ervan, maar zal pas na twee jaar, meer bepaald op 25 mei 2018 toegepast worden.

Deze termijn is enerzijds voorzien om de lidstaten de mogelijkheid te geven om hun nationale wetgeving op punt te stellen, maar anderzijds ook om de bedrijven de kans te geven om hun verwerkingsactiviteiten tegen dan op punt te zetten en op een juiste manier te omkaderen.