GDPR data mapping tool

De General Data Protection Regulation wordt van toepassing op 25 mei 2018.

Wij ontwikkelden een data mapping tool om uw onderneming te helpen GDPR-proof te worden.

De eerste stap om GDPR-proof te worden is het in kaart brengen van alle data processen die plaatsvinden, en dit per onderneming die als verwerkingsverantwoordelijke ("data controller") kan worden beschouwd en met hulp van alle departementen die persoonsgegevens verwerken (HR, Sales, Marketing, Supply Chain, ...).

Het Claeys & Engels data protection team heeft een tool ontwikkeld om u hiermee te helpen en tegelijk het verplichte register van verwerkingsactiviteiten aan te leggen. Op basis van de verzamelde informatie kunnen risico’s makkelijker gespot worden en kan advies verleend worden over de te nemen stappen en op te maken documenten.

Ziehier ons introductiefilmpje:

 

Indien u interesse hebt en een offerte op maat wil, kunt u zich wenden tot uw gebruikelijke contactpersoon bij Claeys & Engels of tot gdpr@claeysengels.be.

Om u verder te begeleiden bij de voorbereiding van de invoering van de GDPR, kunt u ook terecht op deze website, die bijgewerkt wordt wanneer er iets nieuws te melden is.

We hopen dat onze tool en onze website u de nodige hulp kunnen bieden en tellen samen met u af naar 25 mei 2018.

> Map your data processes with our user-friendly tool!