Tien punten die je als werkgever moet weten over de nieuwe Europese Verordening verwerking persoonsgegevens

Iedere werkgever verwerkt op grote schaal persoonsgegevens van zijn personeel.

‘Persoonsgegevens’ is een verzamelnaam voor alle informatie op basis waarvan een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals de naam, het adres, het rijksregisternummer, de loongegevens, het online profiel, de login-gegevens, enzovoort.

Het concept ‘verwerken’ wordt zo ruim gedefinieerd dat zo goed als elke bewerking van persoonsgegevens als een verwerking ervan wordt beschouwd. Denk maar aan het verzamelen, vastleggen, opslaan, bijwerken, wijzigen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, wissen, enzovoort. Voorwaarde is wel dat de verwerking minstens gedeeltelijk geautomatiseerd verloopt of, indien dat niet het geval is, de persoonsgegevens bedoeld zijn om in een bestand te worden opgenomen.

Werkgevers staan er dikwijls niet bij stil hoeveel verwerkingsprocédés er van toepassing zijn in hun onderneming. Enkele voorbeelden:

 • de loon- en personeelsadministratie;
 • een database met persoonlijke gegevens over individuele sollicitanten of werknemers;
 • specifieke HR software om evaluaties of trainingsprogramma’s op te volgen;
 • de publicatie van een fotoboek van de werknemers op het intranet;
 • het doorsturen van gegevens via e-mail of het uploaden ervan naar het sociaal secretariaat, naar de groepsverzekeraar;
 • de registratie van aanwezigheden a.d.h.v. een badge, een vingerafdruk of de iris;
 • het monitoren van het e-mail en internetgebruik en het gebruik van sociale media door  werknemers;
 • camerabewaking op de werkvloer;
 • het opslaan van gegevens betreffende telefonie en videobestanden;
 • het opvolgen van verplaatsingen van werknemers via track- en trace systemen;
 • enzovoort...

Vandaag, 4 mei 2016, werd de langverwachte ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ gepubliceerd

Deze Verordening zal een nieuw tijdperk inluiden wat betreft de bescherming van eenieders persoonsgegevens binnen de Europese Unie.
  
Zo goed als iedere werkgever zal geïmpacteerd worden door de nieuwe regels en de manier waarop hij persoonsgegevens van zijn personeel verwerkt, op punt moeten stellen.
 
Wij geven jullie hierbij graag alvast kernachtig 10 punten mee die je als werkgever moet weten over deze nieuwe Europese regels.

Wij wensen u veel leesplezier!

Klik hier om de newsletter te lezen in pdf